Hanatsu miroir

Hanatsu miroir

Vide et Plein

Vide et Plein

Shobudo

Shobudo

Expositions

Expositions

Encres & terres

Encres & terres

Danse

Danse

Performance

Performance

Oeuvres récentes

Oeuvres récentes

éphémère résistance

éphémère résistance